Március 15: A Fogyasztók Világnapja

Március 15-én – nemzeti ünnepünk mellett – a fogyasztók világnapját is ünnepeljük. Miről is szól ez a nap? 

A mai világban fogyasztónak lenni – valljuk be – nem könnyű dolog. Nagyszüleink, szüleink a maguk idejében a vásárlás során szűk választékkal szembesülhettek. Döntéseik azonban egyszerűbbek is voltak, vagy az egyik, vagy a másik fajta mosóport emelték le a polcról. Manapság már az sincs könnyű helyzetben döntési szempontból, aki kenyeret, csokit, bébiételt, játékot, mobiltelefont vagy akár tévét szeretne venni. 

A vásárlók olyan választékkel szembesülnek, hogy a megalapozott vásárlás elkerülhetetlen feltétele manapság a tudatosság. Nem mindegy ugyanis, hogy ugyanazt a terméket megvehetjük más helyen olcsóbban is, viszont mérlegelni érdemes, hogy ugyanazt a minőséget kapjuk-e az alacsonyabb árért (nem hamisított-e a termék), hogy ugyanolyan jótállási-szavatossági feltételeket biztosítanak-e hozzá (ami amúgy alapvetően megillet minket), vagy akár megbízható szervizháttérrel rendelkeznek-e. 

A kiszolgáltatott helyzetű fogyasztónak mára már speciális jogszabályi előírások támasztanak védelmet; kormányzati szintű döntések, hatósági fellépés, civil fogyasztóvédelmi szervezetek sokasága biztosítja azt, hogy a lehető legkevesebb érdeksérelem érje a vásárlókat. Ennek ellenére azonban elkerülhetetlen továbbra is, hogy a fogyasztók előre felkészülten, tudatosan, körültekintően járjanak el vásárlás előtt, közben és utána. 

A fogyasztók világnapja
A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én, melynek tiszteletére azóta ezen a napon tartják a fogyasztók világnapját. 

Kennedy elnök ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot (a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog) összefoglaló történelmi nyilatkozatát. Ez volt tehát az első olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban.

Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került nemzetközileg elismerésre a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete által az a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik. Az évek folyamán ezeknek a jogoknak száma nyolcra szaporodott, alapját képezve a Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International – CI), valamint Magyarországon a fogyasztóvédelmi szervezetek munkájának.

A világnapot ezen a napon jó húsz évvel később, 1983-ban ünnepelték először. Újabb két évvel később az egyre erősödő fogyasztói világmozgalom nyomására és a Fogyasztóvédelmi Világszervezet lobbitevékenységének köszönhetően 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarálta – további négy ponttal kiegészítve – a fogyasztók nyolc alapvető jogát.

A világnapot a nyolcvanas évek óta egyre több országban megünneplik. A CI és tagszervezetei a fogyasztóvédelem fontossága és a fogyasztói jogok propagálása mellett minden évben egy-egy téma köré szervezik a naphoz kapcsolódó kampányt. 

A nyolc fogyasztóvédelmi alapjog
1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog.

Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében. 

2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga.

Jog az egészséget vagy az életet veszélyeztető termékek, termelési folyamatok és szolgáltatások elleni védelemhez. A fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek. 

3. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga.

Jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében. 

4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga.

Jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez. 

5. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga.

Jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében. 

6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog.

Jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt. 

7. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.

Jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is. 

8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.

Jog az egészséges környezethez, amely sem nem fenyegető, sem nem veszélyes, és amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.

Forrás: NFM