Hibás telefonkészüléket vásárolt? Tudta, hogy ilyen ügyben is fordulhat békéltető testülethez?

A fogyasztó panasza szerint 2017 nyarán 1 Ft értékben vásárolt mobiltelefon-készüléket a vállalkozás üzletében 1 év kötelező, és plusz 1 év gyártó által vállalt jótállással. A készüléket többször kellett javításra (szoftverfrissítés, alkatrészcsere) leadni, legutóbb 2017. szeptemberében, amikor a készülék nem kapcsolt be, nem vette fel a töltést. (FÉBÉSZ)

A szakszervizben megállapították, hogy a készülék nem rendeltetésszerű használat során, külső mechanikai hatás következtében megsérült, ezért annak garanciális javítására, cseréjére nincs szükség.

A fogyasztó, mivel nem tudott megegyezni a vállalkozással, békéltető testülethez fordult, és kérte a termék cseréjét.

A fogyasztó a meghallgatáson személyesen előadta, hogy a kérelmében foglaltakat továbbra is fenntartja, továbbá, hogy a készüléket sérülésmentesen adta le javításra a szervizbe.
Vállalkozás képviselője elmondta, hogy egyezségi ajánlatot kíván tenni, miszerint vállalja, hogy a telefonkészülék burkolatát díjmentesen, a készülék átvételétől számított legfeljebb 45 napon belül cseréli.

Fogyasztó az egyezségi ajánlatot elfogadta. 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.