Határon túl vásárolt? Külföldi biztosítóval kötött szerződést? Vita esetén van segítség!

Nyáron többet utazunk, és akár külföldön is vásárolhatunk. Sajnos, előfordulhat, hogy a beszerzett áru minőségével nem vagyunk megelégedve. Sőt! Adódhat olyan helyzet, hogy külföldi székhelyű biztosító nem fizet a minket ért káreseménykor, vagy nem vagyunk megelégedve egy külföldi folyószámla-szolgáltatással. Ilyen esetekben jó tudni, hogy kihez forduljunk. (FÉBÉSZ)

A belső határok nélküli Európa lehetővé teszi számunkra, hogy lakóhelyünktől eltérő más tagállamban nyújtott szolgáltatásokat vegyünk igénybe, illetve más tagországban árusított termékeket vásároljunk meg.

Amikor a fogyasztó a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett, eltérő honosságú vállalkozással köt valamilyen szerződést, határon átnyúló ügyletnek, határon átnyúló vásárlásnak nevezzük. Amíg a szerződés teljesítése az előzetes elképzeléseink szerint alakul (például: a vételár megfizetése után megkapjuk a terméket, időben megérkezik a rendelt termék, megfelelő minőségű a termék, illetve meghibásodás esetén a kereskedő teljesíti a jogszabály alapján minket megillető szavatossági jogon alapuló igényünket, stb.), addig elégedetten tapasztaljuk a határon átnyúló vásárlás lehetséges előnyeit, mint például adott esetben az alacsonyabb árat és a hazánkban nehezen beszerezhető termék megvételét.
Azonban előfordulhat, hogy a külföldi kereskedő olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amely nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, és amely miatt fogyasztói panasz, fogyasztói jogvita keletkezik. Rendszerint ilyenkor szembesülünk azon nehézségekkel, hogy adott esetben nyelvtudás és jogi ismeretek hiányában hogyan, milyen módon rendezhetjük a felmerült jogvitát a más tagállamban letelepedett kereskedővel.

Kikerülve a bíróságokat: ECC-Net
Ha panaszunk van egy uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben és sikertelenül reklamáltunk már közvetlenül az eladónál, van hazai, magyar nyelven igénybe vehető segítség.
Az Európai Unió valamennyi tagállamában – így Magyarországon is –, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET).
Az Európai Fogyasztói Központ segítsége ingyenes. A központ felveszi a kapcsolatot a másik tagállam központjával, az pedig a kereskedővel. A jogvita így per elkerülésével záródhat. Bővebb információt az eljárásról a www.magyarefk.hu oldalon kaphatunk.

Pénzügyi jogviták: kicsit másképp
Fontos, hogy amennyiben pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos a határon átnyúló fogyasztói jogvita, úgy a FIN-NET
(Financial Dispute Resolution Network) magyarországi tagtestületéhez, a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhatunk panaszunkkal. A FIN-NET 27 tagállam olyan hálózata, amely segít, ha például egy banki szolgáltatással (például bankszámla-szerződéssel, hitelkártyával, kölcsönnel), vagy biztosítással van gondunk és azt nem tudtuk közvetlenül rendezni a szolgáltatóval.

Online vásárlás külföldről
Ma már lehetőség van az interneten vagy egyéb elektronikus csatornán keresztül is pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést kötni. Ha egy, az Európai Unióban letelepedett pénzügyi szolgáltatóval, és online módon megkötött szerződéssel vagy a szerződés alapján igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban vita merül fel, online is rendezhetjük.
Amennyiben a fogyasztó és annak pénzügyi szolgáltatója (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító vagy pénztár, befektetési szolgáltató illetve mindezek közvetítői) között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel, a fogyasztó az Európai Unió online vitarendezési platform honlapján kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. A honlap címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose... Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben.

Határon átnyúló, nem pénzügyi jogvita esetén, az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.