Használtautó-vásárlással összefüggő panasza van? Nem tud megegyezni a vállalkozással? Forduljon békéltető testülethez!

Bár még mindig sokan nem tudják, de használtautó vásárláskor is terheli szavatossági kötelezettség az eladót, mégpedig legalább 1 év (Polgári Törvénykönyv 6:163. §), feltéve, ha az eladó vállalkozás (pl. autókereskedés), és nem magánszemély. Utóbbi esetben ugyanis, mivel két magánszemély között kötött szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, az eladónak nincs szavatossági kötelezettsége. (FÉBÉSZ)

A fogyasztó panasza szerint használt személygépjárművet vásárolt egy autókereskedéstől. A gépjárművön alig 500 kilométer használat után több hiba is jelentkezett: javításra szorult többek között az elektromos ablak, a klímaberendezés, valamint a motorral is problémák adódtak. A javítás során kiderült, hogy a legtöbb hiba oka a vásárlást megelőző időszakra vezethető vissza, így a fogyasztó az elvégzett javításokról készült munkalappal felkereste a kereskedőt és kérte az autó szerelési díjának megtérítését.

A kereskedő nem fogadta el a vevő reklamációját, így a fogyasztó békéltető testülethez fordult és kérte az eljárás megindítását.

A meghallgatáson a fogyasztó előadta panaszát és ismételten kérte a vállalkozástól az autójavítással felmerült plusz költségei megtérítését vagy az autó visszavásárlását. Korábbi magatartásától eltérően a vállalkozás ezúttal együttműködő volt, és végül felajánlotta a szerelési költségek megtérítését, melyet a fogyasztó elfogadott. 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.