Használtautó-vásárlással kapcsolatos panasszal is fordulhat békéltető testülethez!

A fogyasztó panasza szerint 2018. február közepén 1.800.000 Ft értékben használtautót vásárolt egy budapesti autókereskedésben. (FÉBÉSZ)

A gépjárművel hazafelé tartott, amikor kb. 20 perccel az elindulás után tapasztalta, hogy az autó nem gyorsul, 60 km/h-nál nagyobb sebességgel nem lehetett vele haladni. A fogyasztó az autóval félreállt, többször újraindította, elindult vele, de a probléma nem oldódott meg, így még aznap visszament az autókereskedésbe.

Jelezte a problémát az eladónak, aki nem volt hajlandó a vásárló panaszával foglalkozni, sem jegyzőkönyvet felvenni.

A fogyasztó másnap előbb telefonon, majd e-mail üzenetben ismételten megkísérelte felvenni a kapcsolatot az eladóval, de panaszáról a vállalkozás nem kívánt tudomást venni, arra választ nem adott, így a fogyasztó békéltető testülethez fordult és kérte az eljárás megindítását.

A békéltető testületnek megküldött válasziratban a vállalkozás először elutasította a fogyasztó panaszát, majd végül a személyes meghallgatás során felajánlotta, hogy gondoskodik az autó megjavításáról, vagy megtéríti a fogyasztó számára a javítással összefüggő anyag- és munkadíj költségét. A fogyasztó az utóbbit elfogadta, így az ügy egyezséggel zárult. 

Kövesse cikksorozatunkat, melynek következő részeiben további érdekes békéltető testületi eseteket mutatunk be.