Az életbiztosítás alapvető tudnivalói

A biztosítási piac valamennyi termékére, így az életbiztosításokra is érvényes, hogy szinte évről évre változik a feltételrendszerük. (FÉBÉSZ) 

A biztosítók egyéni üzletpolitikájukhoz, és ennek részeként gyakorta a biztosítási állományukhoz igazítják kínálatukat, melyeket márcsak emiatt is érdemes időről időre áttekinteni. 

Választható konstrukciók: kockázati, megtakarításos, vegyes
A klasszikus életbiztosításon kívül többféle, beépített modulból választhatunk.

A klasszikus életbiztosításnál a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító a szerződésben foglaltak szerint, a vállalt biztosítási összeget fizeti ki a biztosított által megnevezett kedvezményezett(ek) részére. Egyébként a biztosítás lejártakor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

Az úgynevezett elérési életbiztosítás lényege, hogy ha a biztosítás még érvényben van annak lejáratakor, a szerződő vagy úgyszintén a megjelölt kedvezményezett(ek)nek a biztosító folyósítja a biztosítási összeget. Ezt a fajta biztosítást nálunk önmagában nem, csak beépített elemként értékesítik.

A vegyes életbiztosítás az előzőekben taglalt két verzió kombinációja. Ha a szerződésben szereplő lejárati időig kockázati kifizetés nem történik, a biztosító a nyereséggel növelt biztosítási összeget folyósítja. Ez tehát a szerződő számára jó megtakarítási lehetőség is, illetve kockázati esemény esetén a családtagoknak/kedvezményezett(ek)nek nyújt anyagi biztonságot. 

Változások a biztosítók szerződéskötési gyakorlatában
Ha életbiztosítás kötésének szándékával felkeresünk egy biztosítót, illetve annak ügynökét, azt fogjuk tapasztalni, hogy konkrét kalkulációra már csak akkor kerülhet sor, ha előzetesen kitöltünk egy igényfelmérő adatlapot, aláírással hitelesítve. Ez vitás estekben a biztosítónak és a szerződőnek is biztonságot nyújt. 

Mielőtt konkretizálnánk a szerződéskötést, tájékozódjunk. Gondoljuk át, milyen céllal szeretnénk megkötni az életbiztosítást. A klasszikus életbiztosítást nem kell részletezni, azonban ha a megtakarításos típust választjuk, választhatunk alacsonyabb hozammal fix hozamút, de alapvető pénzpiaci ismeretek birtokában az adott biztosítótársaság által felkínált feltételekkel mi magunk is meghatározhatjuk, milyen befektetési formába - állampapír, részvény, kötvény, stb. - fialtassa a biztosító a pénzünket.  

Nem egyszerű a választás
Ha mindezen túlvagyunk, és kézhez kaptuk a biztosító tájékoztatását/ajánlatát is, részletekbe menően tanulmányozzuk azt  át. Az apróbetűs passzusokról se feledkezzünk meg. 

A biztosító kockázatvállalása, illetve a kifizetett összeg eredendően függ a vállalt havi befizetések nagyságától, tehát még idejében érdemes utánaszámolni, a rendelkezésre álló jövedelem, nyugdíj mekkora összeg gond nélküli befizetését teszi lehetővé. 2018 elején, kedvező pénzpiaci környezetben akár 4-5%-os éves hozam is elérhető megtakarításos életbiztosítással, biztosítótól függően. 

A megtakarításos életbiztosítások többnyire 10 és 30 év közötti futamidővel köthetők, a biztosítás megszüntetésének időpontjában az ügyfél el kell, hogy érje a biztosító által meghatározott - általában 75 éves - kort. Jellemzően 80 év fölött már nem köthető klasszikus életbiztosítás, és a megtakarításosnak is van életkori korlátja, egyes biztosítóknál ez 75 év. 

Még egy fontos tudnivaló: a kedvezményezett személyét illetően is választhat a szerződő. Ha óhajtja, visszavonható, ha viszont úgy gondolja, visszanemvonható személyt jelöl meg kedvezményezettnek. Ezt is célszerű jól átgondolni. 

Miután az életbiztosításoknak ma már számtalan variációja, biztosítótól függő, merőben eltérő feltételrendszere van, aki előzetesen tisztában szeretne lenni a számokkal is, javasoljuk, egyedi igényéből kiindulva használja a biztosítók honlapján lévő kalkulátorokat, vagy érdeklődjön üzletkötőiknél. 

Szerződésmódosítás a futamidő alatt
Szintén hasznos tudnivaló, hogy bizonyos mozgástérrel a szerződő fél a futamidő alatt is kérheti a szerződés átdolgozását, módosítását. Ennek feltételrendszere is biztosítófüggő, kérjünk erre vonatkozóan is információt, még a kontraktus létrejöttét megelőzően. 

Ne feledjük: mint minden más biztosítási forma, a biztosítónak az életbiztosítás is üzleti befektetés. A szerződéskötést megelőzően, a bekért adatok birtokában a biztosító dönti el, milyen konstrukciót ajánl fel az ügyfélnek.